Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Szkoła Podstawowa nr 103
im. Bohaterów Warszawy 1939-1945


DYREKTOR SZKOŁY
PION DYDAKTYCZNY
WICEDYREKTORZY
a) Nauczyciele
b) Nauczyciele bibliotekarze
c) Nauczyciele specjaliści
d) Nauczyciele wspomagający

ŚWIETLICA
KIEROWNIK ŚWIETLICY
a) Wychowawcy świetlicy

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACJI I BUDŻETU
GŁÓWNY SPECJALISTA
a) Sekretariat Dyrektora
b) Sekretariat Uczniowski
c) Administracja Obiektu "Mała Szkoła 103" + Zaopatrzenie
      - personel obsługi obiektu przy ul. Jeziornej 5/9
d) Administracja Obiektu "Duża Szkoła 103" + Obsługa najmów
      - personel obsługi obiektu przy ul. Limanowskiego 9
e) Kadry
f) Organizacja
g) Składnica Akt
h) Wsparcie Informatyczne

STANOWISKA SAMODZIELNE
a) Służba BHP
b) Administrator Systemów Komputerowych
c) Inspektor Ochrony DanychStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa